Faiz ödemelerinde stopaj vergisi 2014

2014 yılında yapılan düzenleme ile banka mevduatından elde edilen faiz geliri, döviz tevdiat hesabı faizleri ve repo gelirleri herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın vergi dairesine bildirilmesine gerek kalmadı. Bu gelirler için “Gelir Beyanında” bulunmanıza gerek yok. Vergi dairesine de gelirlerinizle ilgili bir vergi ödemeyeceksiniz.

Faiz ödemelerinde %15 Stopaj Vergisi kesintisi devam ediyor. Stopaj oranı 6 ay – 12 ay vadeli mevduat faizlerine yüzde 12 oranında, 12 aydan uzun vadeli mevduat faizlerinde yüzde 10 oranında uygulanacak. Bu uygulama yasa değişikliği olmadığı takdirde 31.12.2015 tarihine kadar devam edecek.

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi

Otomobiller için 1 yıllık toplam Motorlu Taşıtlar vergisidir. Bu vergi 6 ayda bir olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Aşağıda 1 yıllık toplam vergi miktarı belirtilmiştir:

1-3 Yaş Otomobil
0 – 1300 cc : 537 TL
1300 – 1600 cc : 859 TL
1600 – 1800 cc : 1.514 TL
1800 – 2000 cc : 2.385 TL

4-6 Yaş Otomobil
0 – 1300 cc : 375 TL
1300 – 1600 cc : 644 TL
1600 – 1800 cc : 1.185 TL
1800 – 2000 cc : 1.839 TL

7-11 Yaş Otomobil
0 – 1300 cc : 210 TL
1300 – 1600 cc : 375 TL
1600 – 1800 cc : 698 TL
1800 – 2000 cc : 1.080 TL

12-15 Yaş Otomobil
0 – 1300 cc : 159 TL
1300 – 1600 cc : 265 TL
1600 – 1800 cc : 426 TL
1800 – 2000 cc : 644 TL

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) nedir?
Fatura kesme mecburiyeti olan kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine elektronik ortamda aktarılmasıdır. Sistem sayesinde saklanması zorunlu olan faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ayrıca müşterilere verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturalar da elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlar.