BES İptali Durumunda Yapılan Kesintiler

SORU:
Bireysel Emeklilik İptali durumunda yapılan kesintiler nelerdir?

CEVAP:
Stopaj kesintisi
Giriş aidatı kesintisi
Devlet Katkısı Kesintisi

Stopaj kesintisi katılımcının toplam birikimi üzerinden değil, birikimine yansıyan getiri üzerinden hesaplanıp kesilmektedir. Yani katkı payı ödeyerek yaptığımız birikim 5000 TL olsun, 1000 TL ‘nin fonlarda değerlendirilmesi sonucu 500 TL getiri sağlamış ise, stopaj kesintisi bu 500 TL ‘lik kısım üzerinden hesaplanır.

Zirai Kazançta Stopaj

Stopaj Yöntemiyle Vergilendirilen Çiftçiler
Zirai kazanç üzerinden hesaplanan stopaj vergisi (%1, %2 veya %4 oranında) beyan edilerek ödenir. Örneğin mısır ziraatinde bulunan tam mükellef bir çiftçinin (X) şirketine 5.000 lira tutarında mısır satmasını ele alalım. Malın maliyeti ise 1000 lira olsun. Bu durumda (Z) şirketi, çiftçiye müstahsil makbuzu düzenleyerek 5.000 TL üzerinden hesapladığı %2’lik stopaj vergisi olan 100 TL’yi vergi sorumlusu sıfatıyla çiftçi adına vergi dairesine beyan edip öder. Böylece çiftçi adına ödenen toplam vergi tutarı 100 lira olur.

Yukarıdaki örnekte stopaj yöntemiyle vergilendirilen çiftçiler esas alınmıştır. Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler açısından stopaj nihai vergileme olurken, gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler stopajın yanında ayrıca gelir vergisi ödemektedirler.
Okumaya devam et

Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkış Stopajı

Bireysel emeklilik sistemine katılımı artırmak ve özendirmek amaçlı sistemden çıkış maliyetleri düşürülüyor. %25’lik devlet katkısının üzerine, ev alan kişilerden sistemden çıkarken stopaj kesintisi yapılmayacak. Kolaylık sadece ev alanlar için geçerli değil. Hastalandığından dolayı gelir konusunda sıkıntı yaşayan, yangın, sel, deprem gibi felaketler nedeni ile maddi kayba uğrayanlar ile iflas gibi zorunlu durumlarda kişilere çıkış kolaylığı sağlanacak.

Bireysel emekliliğe yatırılan her 100 lira için devlet de sizin adınıza 25 lira katkı payı ödüyor. Sistemden 3 yıldan az kalıp ayrılanlar devlet payının bir kısmını sistemde bırakmak zorunda kalıyorlar. Stopaj kesintisi de getiri üzerinden yapılıyor. On yıldan önce sistemden çıkılırsa getiri üzerinden yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanıyor. Bu gerçekten büyük bir para.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yaptığı açıklamada, sistemden çıkmanın yüksek maliyetli olduğunu düşünen vatandaş sisteme dahil olmakta çekiniyor. Bu durumu düzelteceğiz açıklaması yaptı.

Gelir Vergisi Stopaj Oranları 2015

Okumaya devam et

Bent no GVK /94.Maddesinin açıklaması Oran
2 Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç)
a. 18. madde kapsamına giren serbest meslek isleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17
b. Diğerlerinden %20
3 42. madde kapsamına giren isler dolayısıyla bu isleri dolayısıyla bu isleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden %3