İthal Edilen Yazılım için Stopaj Vergisi

İthal Edilen Yazılım/Program/Uygulama için Stopaj Vergisi verilir mi?
Yurtdışından paket bir program ithal eden bir firma, ithal ettiği bu programı çoğaltmadan tüketicilere satması durumunda stopaj vergisi ödemez. Ayrıca eğer firma kendi ihtiyaçları için kullanıyorsa yine yurtdışından getirdiği bu yazılım için herhangi bir stopaj vergisi ödemesi gerekmez. Yazılım eğer bu amaçlarla alınırsa ve kullanılırsa yurtdışındaki firmaya ödenen tutarın üzerinden herhangi bir stopaj vergi oluşmaz. Bu yazılım bir ürün olarak kabul edilir.
Okumaya devam et

Neden Stopaj Ödenir?

Bu soru belkide her gün milyonlarca kişi tarafından sorulmaktadır. Neden Stopaj Ödenir? Bir işletme vergisini verdiği halde stopaj vergisi neden öder? Kira anlaşmalarında neden kira stopajı çıkar. İşte cevabı:

Stopaj belirli müesseselerden devletin belirlediği oranlarda alınan vergidir. Verginin amacı vergi gelirlerini garantiye almaktır. Ülkemizde satışlardan sonra fatura kesme alışkanlığı çok düşük olduğundan dolayı devlet vergi gelirlerini garanti altına almak amacı ile böyle bir yola başvurmuştur. Aslında bu vergi, her satış için fatura kesen işletmelere haksızlıktır.

Kimler Stopaj Vergisi Öder?
Okumaya devam et

Vakıf ve Dernek Dükkanlarına Kira Stopajı

Vakıflara ve Derneklere ait dükkan ve meskenlere ait kira ödemelerinde Stopaj vergisi verilecek midir?
Öncelikle kira stopajını mülk sahibinin verdiğini tekrar hatırlatalım. Gelir Kanununun 94. maddesinin 1.fıkrasında “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmektedir.
Okumaya devam et

Kira Stopaj Vergisi ne zaman ödenir

Kira Stopaj Vergisi ne zaman ödenir?
Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesine göre işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerin kira geliri üzerinden stopaj vergisi alınır. Stopaj vergisi, kira bedelinin net ücretinden değil brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Stopaj vergisi geçmiş takvim yılı içerisinde elde edilen kira geliri için verilir. Burada tekrar açıklamakta fayda var. Normalde stopajı mülk sahibinin ödemesi gerekiyor fakat pratikte ödeme kiralayan kişiye ait. Kira Stopaj vergisinin ilk taksidi Mart ayında ikinci taksidi ise Temmuz ayında ödenir.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplaması

Kira Stopajı, işyeri olarak kiraya verilen bir yerin brüt kira geliri üzerinden hesaplanan vergiye Kira Stopaj Vergisi denir. Kira stopajı 2007 yılından itibaren geçerli olmak üzere %20 olarak belirlenmiştir.

Kira Stopaj Vergisi Hesaplaması
Kiralama ücreti anlaşmalarında, kiralayacak firma ile dükkan sahibi arasında net kira bedeli konuşulduğundan Kira Stopaj Vergisi firma tarafından ödenir. Kiracı olan firma yaptığı kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden %20 oranında Gelir Vergisi kesintisi yapar. Bu kesinti gelecek zamana doğru ödenmiş olan kira bedelleri için de yapılır.