Kira Stopaj Oranı

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren) %20 olarak belirlenmiştir.

Kira Stopaj Oranı kanunu nedir?
Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesinde vergi tevkifatı (stopaj kesintisi) açıklanmış ve hangi ödemelerden vergi tevkifatı yapılacağı uzun bir liste halinde sıralanmıştır. Bu ödemelerden biri de kira ödemesidir. İlgili maddenin 5-a bendinde vergi mükelleflerinin kiraladığı işyerleri için, mal sahiplerinin gelir vergisine mahsuben % 20 oranında kesinti yapmak zorunda oldukları açıklanmaktadır. Buna göre net kira brüte çevrilecek, bu tutar üzerinden % 20 stopaj hesaplanıp kiracı tarafından devlete ödenecektir. Örneğin net 1.000 TL kira için kiracının brüt kira gideri 1.250 TL olacak, bu tutarın % 20’si olan 250 TL stopaj vergisi olarak devlete, kalan 1.000 TL de kira olarak işyeri sahibine ödenecektir.

Burada ödenen stopaj vergisi işyeri sahibinin gelir vergisidir.

Kira Stopajını neden Kiracı öder?
Stopaj vergisi, özellikle kira stopajı devletin vergi mükellefi olarak kayıtlı, bütün bilgileri elinde olan ve her an kontrolünde olan kişilerden daha kolay ve hızlı şekilde vergi alacağı ve bunun denetimini daha kolay yapacağı mantığı üzerine bir vergi türüdür. Devlet vergi kaydı olmayan, takipte ve kontrolde zorlanacağı işyeri sahipleriyle uğraşmak yerine elinin altındaki kiracılardan vergi toplamayı yeğlemiştir.

Kira Stopaj Oranı” üzerine bir düşünce

  1. serpil

    Zaten bir mali müşavirin kiracı olarak oturduğu bir ofiste, bende bir odasını kiraladım m2 üzerinden bir kira bedeli üzerinden anlaştık. Sorum şu kiracı olan mali müşavir bana Serbest meslek makbuzu düzenlerken kira bedeli açıklamasıyla, stopaj kesintisini de yapmalı mı? Yoksa yalnızca KDV hesaplaması yeterli midir?
    Aramızda bir anlaşma sağlayamadık. Bilgilendirirseniz çok memnun olurum.,
    Teşekkürler

    Cevapla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir