Muhtasar Beyanname ne zaman ve nasıl verilir?

Gelir vergisi, vergi mükelleflerinin beyanlarına göre hesaplanır ve önceden belirlenmiş zamanlarda ödenir. Muhtasar beyanname bağlı olunan vergi dairesine verilerek bildirilmiş olunur. Muhtasar beyanname aylık olarak veya üç aylık olarak düzenlenerek bildirim yapılabilir. Üç aylık dönemler halinde beyanname verebilmek için bazı şartlar sağlanmalıdır. Bunlar;

  • 10 veya daha az sayıda işçi sayısına sahip işletmeler
  • Zirai kazanç sağlamak
  • Vergi dairesine daha önceden üç aylık bildirim yapılacağı konusunda bilgi vermek

Bu şartlar sağlandığında beyanname her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü verebilir.

Muhtasar Beyanname ne zaman verilir?

  • Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan,
  • Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz,
  • Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim
  • Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak tarihine kadar beyan yapılabilir.

Gelir Vergi Kanununun 94. maddesine göre vergi bildirimi yapmaya mecbur olanlar, bir aylık dönem içerisinde yaptıkları ödemeler, tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri sonraki ayın 23. gününe kadar bildirmeye mecburdurlar. Muhtasar beyannameler bağlı olunan vergi dairesine elden verilebilir veya posta ile gönderilebilir. E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilir.